Autobus zerbitzuei buruzko informazioa erabiltzaileentzat

Neurri honen helburu nagusia, erabiltzaileei herri garraioaren zerbitzuari buruzko berehalako informazioa ematea da. Informazio hau autobusetan, telefono mezuen bidez edo Donostiako Tranbia Konpainiako web orrialdean kontsulta daiteke. Donostiako herri garraio zerbitzuaren erakargarritasuna handitzea lortu nahi da.
Donostiako Udala: donostia.eus