Datuak babesteko legea

15/1999 Lege organikoaren 5. artikuluak agintzen duenez, Donostiako Udalak adierazten dizu formulario honen bitartez zure gainean eskuratzen dituen datuak Donostiako Udalarenen beraren fitxategi automatizatuetan jasoko dituela, adierazitako zereginetarako. Nahi izanez gero, datuok ikusi, aldatu, kendu edo aurkatzeko eskubidea erabil dezakezu. Horretarako, idatzi bat bidali behar duzu Donostiako Udaleko Errolda Nagusira (Ijentea kalea, 1. 20003, Donostia).
Donostiako Udala: donostia.eus