Donostia-Mugikortasuna. Banako Garraio Planak

 
     
 
Telefonoa:
 
 
Sexua: *
 
 
(*): Nahitaez bete beharrekoak
 
     
 

1 Mugikortasun ohiturak

 
 
1.1 Noizetik noizera darabiltzazu hurrengo garraiobideak hiriko beste alde batzuetara joateko?
 
 
  Egunero Astean 2-3tan Hilean behin Noizean behin Inoiz ez
Bizikleta
Autobusa
Autoa
Motorra
 
     
     
 

2 Ibilgailu pribatuaren erabiltzaileak

 
     
 
  Bai Ez
2.1 AUTOBUSA zeure auto pribatuaren ordez erabiltzeko aukera aztertzeko prest zaude?
 
 
2.2 Nolako garrantzia ematen diezu hurrengo faktoreei zure ohiko garraiobidearen ordez AUTOBUSA erabiltzea aztertzeko unean? 1 (garrantzi txikia) 5 (oso garrantzitsua)
 
 
  1 2 3 4 5
Argibide gehiago
Zerbitzu ordutegia luzatzea
Tarifa merkeagoak
Maiztasun handiagoa
Geralekuak hurbil egotea
Garraiobide ekologikoa erabiltzea
Lasterragoa izatea
Erosoagoa izatea
 
 
  Bai Ez
2.3 BIZIKLETA zeure auto pribatuaren ordez erabiltzeko aukera aztertzeko prest zaude?
 
 
2.4 Nolako garrantzia ematen diezu hurrengo faktoreei zure ohiko garraiobidearen ordez BIZIKLETA erabiltzea aztertzeko unean?
 
 
  1 2 3 4 5
Bidegorri/bizikleta bideen eskaintza
Ibilbideen segurtasuna
Ibilbideak erakargarri eta errazak izatea
Alokairu zerbitzu publikoa eskura izatea
Aparkalekuak eskura egotea
Bizikleta erosteko laguntzak
 
 
  Bai Ez
2.5 Zeure auto pribatuaren ordez OINEZ JOATEKO aukera aztertzeko prest zaude?
 
 
2.6 Nolako garrantzia ematen diezu hurrengo faktoreei zure ohiko garraiobidearen ordez OINEZ IBILTZEA aztertzeko unean?
 
 
  1 2 3 4 5
Ibilbidea segurua izatea
Espaloiak zabalagoak izatea
Hiri altzariak eskura egotea
Ibilbideak erakargarriak izatea
Erosketetarako erabili ahal izatea
Oinezkoentzako kaleak sortzea
 
     
     
 

3 Banako garraio planak

 
     
 
  Bai Ez
Interesatzen zaizu Banako Garraio Planen proiektuan parte hartzea, hiri sostengagarriagoa lortzen laguntzeko?

(Baiezkotan, asko eskertuko genizuke inkesta hasierako datu pertsonalen atala betetzea).

   
 
     
     
 
ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK!